Ordförande informerar

Här hittar du information från JSKs ordförande.