Poängberäkning jaktprov

Jaktspanielklubben bokför poäng på de hundar som startar på klubbens jaktprov under jaktprovssäsongen och som placerar sig enligt tabellen nedan. Jaktprovssäsongen definieras som fr.o.m. första provet efter ett JSK’s Mästerskap t.o.m. nästa års Mästerskap. Poäng utdelas efter följande tabell:

PROV                         PLACERING         POÄNG

Mästerskap                         1:a                 12
Vinnarklass                         1:a                 10
VK + Mästerskap               2:a                   6
VK + Mästerskap               3:a                   4
VK + Mästerskap               4:a                   2
VK + Mästerskap             CoM                  1
Öppenklass                        1:a                   1

Den slutliga poängställningen används för att avgöra vilka hundar, hundförare eller uppfödare som skall vinna följande av JSK’s vandingspriser:

 

VÅRA VANDRINGSPRISER

Årets Spaniel: den AV eller cocker spaniel som fått flest poäng under jaktprovssäsongen.

Hundgubbes Cup: Vandringspris till årets cocker spaniel som fått flest poäng under jaktprovssäsongen.

Linas Vandringspris: den svenskfödde (SJR-registrerade) springer spaniel som fått flest poäng under jaktprovssäsongen.

Dessutom delar JSK ut ytterliggare två vandringspriser:

Jan Nilssons Vandringspris  till årets rookie: den hundförare som startat hund på jaktprov för första gången någonsin under jaktprovssäsongen och som enligt Jaktprovsutskottet har utmärkt sig bäst.

Årets Uppfödare: den SJR-anslutne uppfödare som har flest startande valpköpare – cockerspaniel eller springer spaniel (SJR-registrerade från födseln) – under innevarande säsong, som går till pris (inbegriper även CoM).