Poängberäkning jaktprov

Jaktspanielklubben bokför poäng på de hundar som startar på klubbens jaktprov under jaktprovssäsongen och som placerar sig enligt tabellen nedan. Jaktprovssäsongen definieras som fr.o.m. första provet efter ett JSK’s Mästerskap t.o.m. nästa års Mästerskap. Poäng utdelas efter följande tabell:

PROV                         PLACERING         POÄNG

Mästerskap                         1:a                             12
Vinnarklass                        1:a                              10
VK + Mästerskap              2:a                             6
VK + Mästerskap              3:a                             4
VK + Mästerskap              4:a                             2
VK + Mästerskap             CoM                           1
Öppenklass                         1:a                              1

 

Den slutliga poängställningen används för att avgöra vilka hundar, hundförare eller uppfödare som skall vinna följande av JSK’s vandingspriser:

Årets Spaniel: den AV eller cocker spaniel som fått flest poäng under jaktprovssäsongen.

Linas Vandringspris: den svenskfödde (SJR-registrerade) springer spaniel som fått flest poäng under jaktprovssäsongen.

Dessutom delar JSK ut ytterliggare två vandringspriser:

Jan Nilssons Vandringspris  till årets rookie: den hundförare som startat hund på jaktprov för första gången någonsin under jaktprovssäsongen och som enligt Jaktprovsutskottet har utmärkt sig bäst.

Årets Uppfödare: den SJR-anslutne uppfödare som har flest startande valpköpare – cockerspaniel eller springer spaniel (SJR-registrerade från födseln) – under innevarande säsong, som går till pris (inbegriper även CoM).

Hundgubbe Cup: pris skänkt av Hundgubbe utdelas till den bäst placerade cockerspanieln i varje klass på varje prov under säsongen 2013/2014. Vid tillfälle att de bästa cockers är två eller flera CoM, så tilldelas alla dessa cockers priset

Innevarande års poängställning publiceras fortlöpande under fliken “Resultat”.

Behandling av personuppgifter Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du att JSK lagrar och behandlar dessa. JSK lagrar personuppgifterna endast i syfte att kunna uppfylla sin del i avtalet med dig och dessa lagras endast så länge som uppgifterna har någon direkt anknytning till klubben. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från JSK. Alla uppgifter behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning och vill du läsa mer om JSK:s policy om behandling av personuppgifter läs mer här https://www.jaktspanielklubben.se/integritetspolicy Avvisa