Prov

Anmäl dig till proven här!

JSK arrangerar jaktprov efter brittisk modell. Det innebär att hundarna prövas i par och bedöms i två olika omgångar av två olika domare.

Klasser: Jaktproven indelas i öppenklass och vinnarklass.

Meritering sker genom att hundarna rankas mot varandra enligt konkurrensbedömning. För att gå till pris måste dock en viss kvalitet vara uppnådd. Domarna jämför sina anteckningar från hundarnas bägge släpp och placerar dem sedan som 1.e -4:e vinnare.  Om det är många hundar som uppvisat hög kvalitet, men hamnar utanför prislistan, delas Certificate of Merit ut (COM). Detta diplom kan delas ut till flera olika hundar.

För att starta i vinnarklass måste hunden ha en vinnarplacering i öppenklass.

Championattiteln SFTCH (Svensk Field Trial Champion) tilldelas den hund som uppnått 2 stycken 1:e vinnare I vinnarklass.

I JSKs jaktprovsregler står att ”Jaktproven ska vara avelsvägledande med det övergripande ändamålet att bevara och utveckla den höga jaktliga standarden hos jaktspanieln, till gagn för jägarna.

Ändamålet är att finna de hundar, som inte endast besitter de bästa jaktliga egenskaperna, utan också har nerver och dresserbarhet till att fungera under jaktligt pressade situationer.”

Behandling av personuppgifter Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du att JSK lagrar och behandlar dessa. JSK lagrar personuppgifterna endast i syfte att kunna uppfylla sin del i avtalet med dig och dessa lagras endast så länge som uppgifterna har någon direkt anknytning till klubben. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från JSK. Alla uppgifter behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning och vill du läsa mer om JSK:s policy om behandling av personuppgifter läs mer här https://www.jaktspanielklubben.se/integritetspolicy Avvisa