Om Klubben

Styrelsen och Utskott

Styrelsen

Ordförande
Johan Blad  johanblad@mac.com

Vice Ordförande
Mattias Rosén   mattias.rosen1@icloud.com

Sekreterare
Maria Tham  maria.tham@hackeberga.se

Kassör
Pia Larsson  kopia.larsson@hotmail.com

Ledamot
Maria Lundin yatzi08@live.se 
Sophie Slettengren  sophie@bydesign.se

Suppleanter
Maria Tham  maria.tham@hackeberga.se
Isabel Mena-Berlin  i.menaberlin@gmail.com

Revisorer
Edvard Fång
Björn Attervall

Revisorsuppleant
Malin Holm

Valberedning
Markus Malmgren, sammankallande
Anette Nilsson
Kenneth Knutsson

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Mikael Malmgren (sammankallande), Tina Hansson, Mattias Rosén

Tränarutskottet
Sophie Slettengren,(sammankallande) Sten Johnsson, Annelie Olsson, Mattias Rosén, Torunn Havre, Gunilla Persson

Marknad & PR-utskottet
Tina Hansson, Sophie Slettengren (sammankallande), Sten Johnsson, Isabel Mena-Berlin, Markus Malmgren, Alexander Löfqvist, Gunilla Persson

Domarutskottet
Tina Hansson (A-panel) (sammankallande), Edvard Fång (A-panel) Thomas Andersson (B-panel), Mikael Malmgren (B-panel)

Ekonomiutskottet
Pia Larsson

JSK:s webmaster webmaster@jaktspanielklubben.se

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
c/o Pia Larsson
Grimeton 161
432 98 Grimeton

info@jaktspanielklubben.se