Styrelsen

Ordförande
Richard Stenmark info@jaktspanielklubben.se
Vice Ordförande
Mikael Malmgren
Sekreterare
Roland Persson
Kassör
Rebecka Jägryd
Ledamot
Martin Ingemarsson
Suppleanter
Malin Lindecrantz
Eva Maunsbach

Revisorer
Edvard Fång
Björn Attervall
Revisorsuppleant
Kenneth Knutsson

Valberedning
Tina Hansson, sammankallande
Maria Trogen
Kenneth Knutsson

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Mikael Malmgren (sammankallande), Kenneth Knutsson, Tina Hansson
Tränarutskottet
Jane Hedvard (sammankallande), Maria Trogen, Ulrika Ingemarsson
Marknad & PR-utskottet
Edvard Fång (sammankallande), Tina Hansson
Domarutskottet
Tina Hansson (A-panel) (sammankallande), Andreas Vikström (A-panel), Håkan Hansson (A-panel), Jane Hedvard (B-panel), Edvard Fång (B-panel)
Ekonomiutskottet
Rebecka Jägryd
JSK:s webmaster webmaster@jaktspanielklubben.se

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Svanjaktsvägen 4 A
236 41 Höllviken

info@jaktspanielklubben.se