Styrelsen

Ordförande
Richard Stenmark info@jaktspanielklubben.se
Vice Ordförande
Mikael Malmgren
Sekreterare
Roland Persson
Kassör
Rebecka Jägryd
Ledamot
Martin Ingemarsson
Suppleanter
Malin Lindecrantz
Eva Maunsbach

Revisorer
Edvard Fång
Björn Attervall
Revisorsuppleant
Kenneth Knutsson

Valberedning
Christina Hansson, sammankallande
Maria Trogen
Kenneth Knutsson

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Mikael Malmgren (sammankallande), Kenneth Knutsson, Maria Trogen, Eva Maunsbach
Tränarutskottet
Jane Hedvard (sammankallande), Maria Trogen, Ulrika Ingemarsson
Marknad & PR-utskottet
Edvard Fång (sammankallande), Tina Hansson
Domarutskottet
Tina Hansson (A-panel) (sammankallande), Andreas Vikström (A-panel), Håkan Hansson (A-panel), Jane Hedvard (B-panel), Edvard Fång (B-panel)
Ekonomiutskottet
Rebecka Jägryd
JSK:s webmaster webmaster@jaktspanielklubben.se

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Svanjaktsvägen 4 A
236 41 Höllviken

info@jaktspanielklubben.se

Behandling av personuppgifter Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du att JSK lagrar och behandlar dessa. JSK lagrar personuppgifterna endast i syfte att kunna uppfylla sin del i avtalet med dig och dessa lagras endast så länge som uppgifterna har någon direkt anknytning till klubben. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från JSK. Alla uppgifter behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning och vill du läsa mer om JSK:s policy om behandling av personuppgifter läs mer här https://www.jaktspanielklubben.se/integritetspolicy Avvisa