Uppfödare

Hälsoprogram

JSK styrelse antog år 2001 följande hälsoprogram för nedanstående raser:

ENGELSK SPRINGER SPANIEL

För registrering av valpkull ska föräldradjurens HD-status vara känt.

COCKER SPANIEL

För registrering av valpkull ska föräldradjurens HD-status vara känt samt felfri ögonlysning på båda föräldradjuren, med avseende på ärftliga ögonsjukdomar, vara genomförd inom ett år före föräldradjurens första registrerade valpkull.

Fr om 2009 tas kravet på årlig ögonundersökning av föräldradjuren bort för registrering av cockervalpkull.
JSK rekommenderar dock att uppfödare testar sina hundar avseende PRA med de DNA-test som finns på marknaden.

FÖRKLARING HD

Grad A          Utan anmärkning

Grad B           Ej dysplasi

Grad C          Lindrig dysplasi

Grad D          Måttlig dysplasi

Grad E           Kraftig dysplasi

I samband med anmärkning på höftlederna kan det ibland anges om hunden har pålagringar. Dessa graderas enligt nedan:

Lbp = lindrig benpålagring

Mbp = måttlig benpålagring

Kbp = Kraftig benpålagring