BLI mEDLEM

Medlemskap 

Vår målsättning är att bevara och utveckla spanielns jaktliga egenskaper genom att dessa prioriteras i aveln, samt att främja småviltjakt med jaktspaniel och hjälpa Dig och andra med intresse för spanieljakt att få bästa möjliga jakthund.

Genom att bli medlem i JSK stöttar Du detta ändamål och bidrar på så sätt att göra spanielsverige ännu bättre.

Som medlem i JSK erbjuds Du unika möjligheter att delta i kurser och träningshelger för kompetenta och namnkunniga tränare, både från rasernas hemland och från Sverige och Danmark.

Varje säsong arrangerar klubben ett antal jaktprov samt mot slutet av säsongen ett Mästerskap.

Du får dessutom JSKs mycket uppskattade medlemstidning JSK-Nytt vår och höst samt tillgång till klubbens Facebookgrupp, jaktspanielklubben, där du ansöker om att bli insläppt.

Medlemskap kostar 450 SEK per år och löper från januari–januari.

Stödmedlemskap kostar 200 SEK. Du har fullt medlemskap men utan hund. Du får vara med på klubbens aktiviteter, exempelvis när vi har inbjudna tränare, men du får inte deltaga med någon hund.

Familjemedlemskap kostar 700 SEK är för alla i familjen som bor på samma adress, alla får fullt medlemskap. En tidning/medlemskap. Medlemskapet löper kalenderårsvis.

 

Du löser ditt medlemskap i vår webbutik. När du löst medlemskapet kan du ladda ner ett välkomstbrev.

I andra hand kan du betala in medlemsavgiften på klubbens plusgirokonto: 135 19 01-2

Kom då ihåg att ange ”Medlemskap” samt för vem betalningen gäller.

Som ny medlem ber vi dig att ange telefonnummer samt e-mailadress. Glöm inte att ange postadress på ny medlem om inbetalaren ej är den samma.

For membership payment from outside Sweden

Please, use our IBAN-number: SE42 9500 0099 6042 1351 9012 together with the SWIFT/BIC-address: NDEASESS.

Address: Nordea Bank Sweden, SE-105 71 Stockholm.

If you have any questions regarding payment of membership to the club, please contact info@jaktspanielklubben.se