Uppfödare

Råd till valpköpare

Att tänka på när man köper valp:

Jaktspanielklubben har förväntningar på Dig som köper valp.
Vi arbetar för att få fram friska och dugliga jakthundar. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete ska kunna bedrivas effektivt. Vi ser därför gärna att Du startar din jaktspaniel på jaktprov samt även röntgar och / eller ögonlyser den. Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen positivt. Detta gäller naturligtvis även för hundar som inte är tänkta att användas i avel.

 

Hur gör man som valpköpare för att bilda sig en uppfattning om uppfödaren?

 

 

En seriös uppfödare använder sig enbart av bra avelsmaterial. Vad är då bra avelsmaterial? Hundar, som lämnar avkommor av sådan kvalitet att dessa kan användas i avel, kan sägas vara bra avelsmaterial.

En seriös uppfödare har mycket god kännedom om rasen och är väl insatt i avelsdjurens anor och jaktegenskaper samt frekvens av ärftliga defekter.

 

En seriös uppfödare vill följa upp sin avel för att se hur han/hon har lyckats. Det innebör att uppfödaren ställer krav på sina valpköpare då det gäller att starta på prov samt undersöka om avkommorna har några ärftliga defekter (höftledsröntgen samt ögonlysning för cocker spaniel).

En seriös uppfödare är intresserad av att valparna handhas på ett riktigt sätt och rekommenderar därför valpköparna att utbilda sig och sina valpar på kurser eller ordnar egna utbildningar.

Vid leverans av valpen ska följande handlingar vara med:

 

 – Registreringsbevis och stamtavla
– Köpeavtal
– Veterinärbesiktningsintyg. Detta intyg ska inte vara äldre än 7 dagar.
– Råd angående skötsel och utfodring av valpen.

 

Valpen ska vara ID-märkt (antingen genom microchip eller örontatuering).
Vid leverans ska valpen vara minst 8 veckor gammal. Först då är den fysiskt och socialt mogen att lämna tiken och sina kullsyskon.

Hur gör man som valpköpare för att bilda sig en uppfattning om föräldradjuren?

Föräldradjuren bör vara startade på jaktprov och ha visat upp rastypiska jaktegenskaper. De ska inte ha några graverande eller allvarliga fel, som t e x skall, hård mun, ovilja att gå i snår eller vatten.

Föräldradjuren ska vara friska och utan påvisbara ärftliga defekter.

Det bästa är om man själv kan bilda sig en uppfattning om föräldradjuren genom att besöka dem i deras hemmiljö. Finns det valpar efter föräldradjuren ska man fråga efter evt jaktprovsmeriter på dessa.