SJR – SVENSKT JAKTHUNDSREGISTER

Vad är SJR?

SJR är en officiell stambokförande organisation som har till uppgift att ge full service år fristående och framåtsträvande jakthundsklubbar såsom Jaktretrieverklubben och JSK. 

Vad gör SJR?

SJRs huvuduppgift är stambokföring av valpkullar och vuxna hundar samt registrering av kennelnamn och officiella meriter från prov i associerade jakthundsklubbar. Därutöver registreras ägaruppgifter och hälsostatus för de hälsoprogram som associerade klubbar fastställer.

För avläsning av röntgenbilder för hälsostatus på leder har SJR ett långsiktigt avtal med högt kvalificerad radiologisk kompetens.

Enkel och effektiv administration ger bra överskott, som i sin helhet går tillbaka till de associerade jakthundsklubbarnas verksamhet.

 

Kontakt med SJR

All information om regler, priser, blanketter och adresser etc. finner du på SJRs hemsida www.sjr.nu 

Som medlem i JSK bidrar Du till att bevara och utveckla spanielns jaktliga egenskaper samt att göra spanielsverige ännu bättre