ÅRSMÖTE 27 MARS KL 10

Söndagen den 27/3, kl 10.00 är det dags för vårt årsmöte. Vill du delta och eller få handlingar utsända till dig innan, anmäl dig på info@jaktspanielklubben.se
Då det i dagsläget är svårt att avgöra i vilken grad vi kommer att vara påverkade av pandemin i slutet av mars så planerar vi till en början för ett digitalt årsmöte, men hoppas kunna ändra detta till ett fysiskt möte 🙂
Väl mött den 27/3, kl 10.00

Vänliga hälsningar
Richard Stenmark
Ordförande