Working Test

Vid ett par tillfälle har klubbens styrelse gått ut och frågat er medlemmar vad ni önskar för typ av aktiviteter. Working test har varit en sådan aktivitet. Som vanligt försöker vi verkligen göra allt för er så under jubileumshelgen kommer du ha möjligheten att prova din hund i ett working test. Läs regler för Working Test här!

Detta är det perfekta tillfället att under jaktprovslika former se hur man ligger till i träningen inför kommande jakt/jaktprovssäsong.

Anmäl dig och betala nu via webshopen!

Workingtest

29/3 2015

Provplats: Helsingborg 

(Vi kommer att återkomma med exakt plats efter anmälan)

Starttid 10.00

Samlingsplats: Annelunds Gård 09.30

Kostnad: 250:-

Provledare: Mikael Malmgren

0721510162

mikaelmalmren@icloud.com

Sista anmälningsdag: 2015-03-24

Hur går det då till?

Testet genomförs på en provbana anlagd i relevant spanielterräng. Bredden på banan ska, som huvudregel, anpassas till en spaniels sök. Längden på banan kan variera mellan 250 till 350 meter.

Hundarna som testas startar parvis.

Som substitut för levande vilt används tamduvor. Hundarna skall visa stadga för dessa i uppflog och vid avlossande av markeringsskott.

All apportering sker fortlöpande under provet. Som apporteringsmaterial används dummies.

Efter att ha fullföljt släpp för båda domarna tas hundarna en åt gången till ett lämpligt vatten för en markerad vattenapport.

Working test döms av två domare. Tyngdpunkten på bedömningen ska läggas på söket, hundens näsa, fart, stil samt täckning av terräng. Förs hunden med god kontakt och med små medel är detta ett plus. En spaniel ska visa stadga, apportera spontant, returnera snabbt och avleverera till hand – precis som på jakt.

Working test är just test – och inte ett prov som stambokförs. Hundarna kan rangeras inbördes som vid en tävling.

I Storbritannien har testerna kommit att betyda en hel del för de olika spanielklubbarnas existens, då de arrangeras sommartid och på marker som inte håller vilt.

Vi ser detta arrangemang som just ett test – tycker ni att det verkar kul – anmäl er via klubbens hemsida – webshopen. Faller det väl ut kommer vi förhoppningsvis att kunna arrangera fler WTs, men det är alltså upp till er.

Ett test kräver en hel del funktionärer, så vi är naturligtvis jätteglada över alla frivilliga, som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till.

Missa inte detta unika tillfälle! Kom till start!

Foto: Johan Meurling Foto: Johan Meurling