Styrelsen informerar

JSK kommer framgent att ta bort funktionen medlemslogin på hemsidan. Funktionen har inte använts på det sätt som var tänkt från start och med hänsyn till effektivisering av processer och kostnader har beslutet därav tagits att ta bort inloggningen tillsvidare.