Stort tack Richard och Martin!

Richard Stenmark

Bästa Rikard, stort tack för ditt engagemang som styrelseordförande i JSK.

I en tid av pandemi med alla dess utmaningar har du kontinuerligt samlat oss i styrelsen till digitala möten där du bidragit till stabilitet och lugn. Speciellt tänker jag på hur du så omsorgsfullt tagit ansvar för vår ekonomi och både stöttat och utmanat olika idéer, ja du har fått oss att se på vår uppgift från många olika håll. Du har också sett till att JSK Nytt kommit tillbaka efter några års uppehåll. Du tar nu plats i vår valberedning och ditt stora intresse för träning kommer du fortsätta med i klubben och det samarbetet ser jag fram emot med glädje. 

Martin Ingemarsson
Martin Ingemarsson

Martin Ingemarsson vi vill rikta ett stort tack till dig också då du lämnar också styrelsen. Oerhört hjälpsam, ödmjuk och inkluderande har du varit, vi kommer att sakna dig i vårt styrelsearbete. Du har varit med och gjort vår medlemsdag möjlig och framför allt sett till att Årets skytt ”Rapphönan” genomförts med stor spänning och det vill vi tacka dig för. Du har också bidragit till att våra tävlingar såsom mästerskapet genomförts på bästa sätt och med glädje ser jag framemot att du fortsatt engagerar dig i JSK.