Skärpta restriktioner!!!

Den rubriken är vi, vid detta laget, ganska vana vid att se.
Vi vet också vad den betyder.
I takt med att Corona-pandemins restriktioner lättar, så ser vi dessvärre att den pågående fågelinfluensan nu tagit än mer fart.
Detta påverkar oss nu i den grad att vi, för att överhuvudtaget möjliggöra vårt mästerskap, måste vidta högsta säkerhetsåtgärder för att säkra vår markvärd och hans verksamhet.
Vad innebär detta? 
Vi kommer tyvärr inte att kunna erbjuda några åskådare möjlighet att närvara vid årets mästerskapsprov.
Endast de startande samt de för provet nödvändigaste funktionärerna kommer att finnas på plats.
Vi är såklart mycket mycket ledsna över detta då vårt mästerskap ofta är både sevärt och publikvänligt, men vi hoppas på förståelse och respekt för att vi måste ta detta beslut.