Öppen träning

Lördagen den 21 april är det dags för öppen träning igen.
Plats: Maltesholms Gods

Info och anmälan till Johan Meurling på johan@sjohuset.se