Nyinsatt prov Vinnarklass, Helsingborg

Söndag den 20 januari, 2019 har vi ett nyinsatt prov Vinnarklass i Helsingborg. Sista anmälningsdagen är den 6 januari, 2019.

Domare: Brian Madsen och Darren Skidmore

Anmäl dig idag!