Nyinsatt prov!

Den 10 oktober har vi ett nyinsatt Öppenklassprov som går i Eslöv.

Anmäl dig snarast, sista anmälningsdagen är den 4 oktober.

Till anmälan!