Nyinsatt jaktprov

Den 14/1 2012 är det ett nyinsatt jaktprov i Lund. Se under “Provdatum 2011”.