JSK nya styrelse

Johan Blad
Maria Tham
Anette Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

Johan Blad valdes till ny ordförande, Maria Tham och Anette Nilsson valdes in som suppleanter och Maria går in som klubbens sekreterare.  Vi tackar Richard Stenmark och Martin Ingemarsson för deras  tid i styrelse.

Klubbens nya styrelse:

Ordförande Johan Blad  

Vice Ordförande Mikael Malmgren

Sekreterare Maria Tham

Kassör Rebecka Jägryd

Ledamot Sten Johnsson, Sophie Slettengren

Suppleanter

Anette Nilsson, Maria Tham

Revisorer

Edvard Fång, Björn Attervall

Revisorsuppleant

Malin Holm