Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter inom JSK

JSK behandlar alla personuppgifter enligt den nya personuppgiftslagen som träder i kraft 25 maj 2018. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

JSK hämtar i första hand in personuppgifter direkt från dig som person, antingen via hemsidan eller via direktkontakt. De personuppgifter som JSK behöver är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress

JSK sparar dina personuppgifter så länge de har någon direkt anknytning till klubben vilket kan vara via medlemskap, deltagarlista, funktionär, sponsring eller annan. JSK använder personuppgifterna för att kunna hantera din koppling till klubben så som medlemskap, direkt marknadsföring, utskick, kontakt inom organisationen.

Utlämning av dina personuppgifter till tredje part sker endast till SJR (svenskt jakthundsregister), som JSK är direkt associerad till, exempel är vid registrering av officiella meriter från prov.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från JSK. Kontakta oss om du önskar avsäga dig från detta. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta JSK. Där kan du också begära rättelse eller att dina personuppgifter raders, dock så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av uppgifter och fortfarande vara medlem. En begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till nedan adress.

Jaktspanielklubben

C/O Rebecka Jägryd

Lastad Kullarna 110

311 93 Långås

 

JSK arbetar med att förebygga, förhindra och upptäcka att din data sprids. Endast ovan nämnda få ta del av dina personuppgifter och behandlingen av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Det är viktigt att veta att det är du som bestämmer vilken data som ska tillges JSK, och denna data måste vi ha ditt samtycke på. Väljer du att inte samtycka till behandlingen av dina personuppgifter är det inte säkert JSK kan tillhandahålla alla produkter och tjänster till dig.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen JSK