Inställt årsmöte!

Utifrån rådande omständigheter, rekommendationer från folkhälsomyndigheten och att flera medlemmar uttryckt en oro inför hur smittorisken för Covid-19/Corona har ökat, har styrelsen beslutat att inte genomföra årsmötet söndagen den 29/3. Vi beklagar detta men vill att vårt 20-årsjubileum ska kunna kännas både tryggt och festligt för alla våra medlemmar.
Vi återkommer till veckan om hur vi ska kunna komma vidare med årsmötesförfarandet, val av styrelsen och hur de av er som är intresserade, ska kunna ta del av årsmöteshandlingarna.
Vänliga hälsningar
Richard Stenmark
Ordförande