Förstasidan

Det är denna sida som gör att du kan välja vilka nyheter som skall visas på förstasidan.

  • Gå till det inlägg eller sida som du vill skall synas på förstasidan.
  • Skrolla ner en bit under textrutan till Egna Fält. Välj “förstasidan” under Välj och skriv i värdet 1, 2 eller 3.
  • 1 hamnar överst på förstasidan. 2 under ettan till vänster. 3 under ettan till vänster.
  • Du kan bara ha en som är 1, 2 och 3. När du vill byta ut nyhet på förstasidan, går du till det “gamla” inlägget/sidan och Raderar under Egna Fält.
  • Gå sedan till det nya inlägget du vill ha på förstasidan och skriv i var du vill att det skall hamna – övertst, till vänster eller höger.
  • Vill du att en bild skall vara med? (ha helst det!) Titta då i panelen till höger under Miniatyr och välj en bild. Antingen den som faktiskt är i inlägget/sidan, eller en annan illustrativ bild.