Klubben för jägare med spaniel
Ordförande      
Mikael Malmgren 072-151 01 62 mikael@buchbilhandel.se  
Vice Ordförande      
Marie af Ugglas  070-918 92 03 m.afugglas@telia.com  
Sekreterare      
Sofia Jarlbring  070-597 57 56 vitmosseris@hotmail.com  
Kassör      
Edvard Fång  070-814 61 36 edvardfoung@hotmail.com  
Ledamot      
Tomas Wijk  070-953 62 90  tomas.wijk@live.se  
Suppleanter      
Roger Åkesson   roger.akesson@live.se  
Roland Persson    rolandpersson03@gmail.com  

Revisorer      
Niclas Ek      
Caroline Ek      
Revisorsuppleanter      
Curt Lindström      
Lennart Johansson      

Valberedning      
Maria Trogen, sammankallande      
Håkan Hansson      
Jan- Åke Wahldin      

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Mikael Malmgren (ansvarig), Jacob Johnsson, Kenneth Knutsson
Tränarutskottet
Tina Hansson (ansvarig), Jane Hedvard, Maria Trogen, Marie af Ugglas, Tomas Wijk
Marknad & PR-utskottet
Sofia Jarlbring (ansvarig), Stefan Jönsson, Tina Hansson, Stefan Ekwall, Christina Ahlström, Östen Ahlström, Lennart Johansson
Domarutskottet
Andreas Vikström (A-panel), Håkan Hansson (A-panel), Tina Hansson (A-panel), Jane Hedvard (B-panel), Johan Meurling (B-panel), Edvard Fång (B-panel)
Ekonomiutskottet      
Edvard Fång (ansvarig)      
JSK:s webmaster   webmaster@jaktspanielklubben.se  

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Svanjaktsvägen 4 A
236 41 Höllviken

info@jaktspanielklubben.se

 

 

Guldsponsorer
Silversponsorer

JSK silversponsor Jakt- och Friluftsgården


X-Range

JSK silversponsor Hansbo