Klubben för jägare med spaniel
Ordförande
Christina Hansson 070-338 22 84 tina@countrysportskennel.se
Vice Ordförande
Mikael Malmgren  072-151 01 62 mikael@buchbilhandel.se
Sekreterare
Sofia Jarlbring vitmosseris@hotmail.com
Kassör
Cecilia Löfling  070-864 98 95 cecilialofling@yahoo.se
Ledamot
Tomas Wijk  070-953 62 90  tomas.wijk@live.se
Suppleanter
Edvard Fång 070-814 61 36 edvardfoung@hotmail.com
Jan-Åke Wahldin

Revisorer
Anders Forsström
Peter Ringö
Revisorsuppleanter
Curt Lindström
Anders Kjellander

Valberedning
Håkan Hansson, sammankallande
Marie af Ugglas
Lennart Johansson

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Edvard Fång (ansvarig), Håkan Hansson, Mikael Malmgren, Peter Ringö, Jacob Johnsson
Tränarutskottet
Tina Hansson (ansvarig), Jane Hedvard, Maria Trogen, Marie af Ugglas, Tomas Wijk
Marknad & PR-utskottet
Sofia Jarlbring (ansvarig), Stefan Jönsson (webmaster), Tina Hansson, Christina Törnquist, Leonard Knutsson
Ekonomiutskottet
Cecilia Löfling (ansvarig)
JSK:s webmaster webmaster@jaktspanielklubben.se

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Lönngatan 5
254 54 Helsingborg

info@jaktspanielklubben.se

Huvudsponsor
JSK Huvudsponsor 2011-2013
Guldsponsorer
Silversponsorer


JSK silversponsor Jakt- och Friluftsgården


JSK silversponsor hunden och Herdenr


JSK silversponsor Susegården


X-Range


JSK silversponsor Hansbo