Klubben för jägare med spaniel
Ordförande      
Christina Hansson 070-338 22 84 tina@countrysportskennel.se  
Vice Ordförande      
Mikael Malmgren  072-151 01 62 mikael@buchbilhandel.se  
Sekreterare      
Sofia Jarlbring  070-597 57 56 vitmosseris@hotmail.com  
Kassör      
Cecilia Löfling  070-864 98 95 cecilialofling@yahoo.se  
Ledamot      
Tomas Wijk  070-953 62 90  tomas.wijk@live.se  
Suppleanter      
Edvard Fång 070-814 61 36 edvardfoung@hotmail.com  
Jan-Åke Wahldin 070-976 60 47    

Revisorer      
Anders Forsström      
Peter Ringö      
Revisorsuppleanter      
Curt Lindström      
Anders Kjellander      

Valberedning      
Håkan Hansson, sammankallande      
Marie af Ugglas      
Lennart Johansson      

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Edvard Fång (ansvarig), Mikael Malmgren, Jacob Johnsson
Tränarutskottet
Tina Hansson (ansvarig), Jane Hedvard, Maria Trogen, Marie af Ugglas, Tomas Wijk
Marknad & PR-utskottet
Sofia Jarlbring (ansvarig), Stefan Jönsson (webmaster), Tina Hansson, Christina Törnquist
Ekonomiutskottet      
Cecilia Löfling (ansvarig)      
JSK:s webmaster   webmaster@jaktspanielklubben.se  

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Lönngatan 5
254 54 Helsingborg

info@jaktspanielklubben.se

 

 

Huvudsponsor
JSK Huvudsponsor 2011-2013
Guldsponsorer
Silversponsorer

JSK silversponsor Jakt- och Friluftsgården

JSK silversponsor Susegården

X-Range

JSK silversponsor Hansbo