Styrelsen

Ordförande      
Mikael Malmgren info@jaktspanielkubben.se  
Vice Ordförande      
Marie af Ugglas   info@jaktspanielkubben.se  
Sekreterare      
Roland Persson   info@jaktspanielkubben.se  
Kassör      
Edvard Fång   info@jaktspanielkubben.se  
Ledamot      
Richard Stenmark    info@jaktspanielkubben.se  
Suppleanter      
Andreas Carlsson   info@jaktspanielkubben.se  
Martin Ingemansson    info@jaktspanielkubben.se  

Revisorer      
Niclas Ek      
Caroline Ek      
Revisorsuppleanter      
Curt Lindström      
Lennart Johansson      

Valberedning      
Maria Trogen, sammankallande      
Håkan Hansson      
Jan- Åke Wahldin      

JSK: utskott

Jaktprovsutskottet
Jacob Johnsson (ansvarig), Mikael Malmgren, Marie af Ugglas, Kenneth Knutsson, Sofia Jarlbring
Tränarutskottet
Tomas Wijk (ansvarig), Jane Hedvard, Maria Trogen
Marknad & PR-utskottet
Stefan Jönsson, Tina Hansson, Stefan Ekwall, Christina Ahlström, Östen Ahlström, Lennart Johansson
Domarutskottet
Andreas Vikström (A-panel), Håkan Hansson (A-panel), Tina Hansson (A-panel), Jane Hedvard (B-panel), Johan Meurling (B-panel), Edvard Fång (B-panel)
Ekonomiutskottet      
Edvard Fång (ansvarig)      
JSK:s webmaster   webmaster@jaktspanielklubben.se  

JSKs adress:

Jaktspanielklubben
Svanjaktsvägen 4 A
236 41 Höllviken

info@jaktspanielklubben.se