Resultat vinnarklass, Toppeladugård 22 okt 2016

vinnarklass JSK 22 oktober, 2016

1:a Butlerstown Cheryl
(e. Int FTCH Hollydrive Theo u. IR FTCH Lucky Lize Jane) ESS tik, Henrik Hansen

2:a My Beutiful Bramble
(e. Kenmar Fin of Birdrowe u. Birdrowe Opal) ESS tik, Lars Meincke

COM Country Sports Magic
(e. DKFTCH Buccleuch Quadrant af Lang’s u. SFTCH Country Sports Arrietta) ESS tik, Tina Fång

Guns Choice Butlerstown Cheryl
(e. Int FTCH Hollydrive Theo u. IR FTCH Lucky Lize Jane) ESS tik, Henrik Hansen

Provet sponsrades av Hunden&Herden, Försäkringsbolaget IF,  Kingsmoor Foder,  SJR