Regler för Apporteringsprov

 

Ladda ner en pdf
Regler för Apporteringsprov (Högerklicka om du vill spara filen på din dator.)

Ändamål

Apporteringsprovets ändamål är att främja spanielns apporteringsförmåga samt tillse att många av klubbens medlemmar har en godkänd apportör att använda vid jakt.

 

Allmänna regler

För att få delta på JSKs apporteringsprov måste hunden var stambokförd i SJR eller annan av SJR godkänd klubb eller association.

Både hundägare och hundförare ska vara medlemmar i JSK.

En hund kan bara prövas en gång per prov.

Löptik kan, efter särskilt tillstånd från provledaren beredas start på apporteringsprov.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av JSK och ska, jämte anmälningsavgiften, vara klubben tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Anmälningsavgiften återbetalas

a) om utlyst prov ställs in

b) om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom ska vara tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.

 

Domare

Domare utses av jaktprovsutskottet och är som lägst auktoriserad B-paneldomare för spaniels.

Domaren dömer efter provregler fastställda av JSK. Endaste en domare dömer apporteringsprov.

Domarens bedömning och premiering är slutgiltig och kan inte överklagas.

 

Provets form och innehåll

Apporteringsprovet bedöms som en kvalitetsbedömning där det läggs vikt vid hundens naturliga förmåga och anlag, hundens träningsmässiga standard samt vilja att samarbeta med sin förare.

Premieringen är ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”.

Hundarna bedöms en i taget.

Som apporteringsvilt används i huvudsak duva, and och kanin.

Följande moment ingår i apporteringsprovet:

  • Landmarkering – enkelmarkering på land
  • Vattenmarkering – enkelmarkering på simdjupt vatten
  • Apportsök
  • Dirigering
  • Grundlydnad

Landmarkering: Skott avlossas och fågeln ska kastas så att den är synlig på väg ner till nedslagsplatsen. Största avstånd ca 20 meter.

Vattenmarkering: Fågelns nedslagsplats ska vara synlig för hunden. Skott ska avlossas. Största avstånd ca 20 meter.

Apportsök: Genomförs i ett överskådligt område om ca 30 x 40 meter med ca 6 vilt utlagda. Dessa ska placeras på lämpliga avstånd från varandra samt med hänsyn till terrängförhållandena. Det förväntas att hunden tar in både fågel och hårvilt. Föraren får, efter tillåtelse från domaren, gå ut i sökområdet för att stötta sin hund.

Dirigering: Dirigering på land efter s k blind apport, där föraren ska visa att hunden är dirigerbar samt om nödvändigt även stopplydig. Föraren ska visa att hunden är i hand.

Skott avlossas och största avstånd till apporten är ca 20 meter.

Grundlydnad: Under provet ska hunden vara okopplad. Vid längre transportsträckor kan domaren tillåta kopplad hund. I annat fall ska hunden gå ”fri fot” vid förarens sida. Hunden ska vara lugn och oberörd i skott och kast samt endast apportera efter förarens kommando. Hunden ska villigt lämna av apporterna till föraren.

 

Bedömning

Hunden ska visa god grundlydnad, vara lugn i skott och kast, visa bra markeringsförmåga samt arbeta snabbt och effektivt på söket. Den ska spontant apportera in viltet till föraren både på land och i vatten samt lämna av i hand. Tyst och lugn handling från förarens sida ska premieras.

Vid bedömning tas hänsyn till hundens temperament och uppförande. En rädd och/eller nedtryckt hund kan inte bedömas.

Diskvalificerande fel är om hunden går ur hand, visar tecken på hård mun, ger ljud ifrån sig, knallapporterar, vägrar att gå i vatten eller viltbyte under apportering.

 

Stamboksregistrering

Resultatet från apporteringprovet stambokförs av Svenskt JakthundsRegister (SJR)