Apporteringsprov

Plats: Klågerup utanför Malmö.

Anmälan senast den 23 maj. Upplysningar fås av provledaren Johan Svahn tel.  0704-22 01 94.